Vaše zájmy, naše priorita!

JUDr. Hana Levová - Advokátní kancelář

O kanceláři

Vytvořeno (upraveno): 2011-10-04
Autor: Petr Rous

Nová a moderní advokátní kancelář situovaná v centru Karlových Varů poskytuje právní služby ve všech základních oblastech práva, a to zejména v oblasti práva občanského, obchodního, rodinného, pracovního a trestního.

Předností advokátní kanceláře je individuální přístup ke klientům a jejich kauzám, přičemž samozřejmostí je poskytování právních služeb na odborné úrovni se snahou o účinné a efektivní řešení, a to jak při mimosoudním jednání, tak rovněž v rámci soudního řízení.

Je-li to v daném případě možné, je upřednostněno mimosoudní řešení daných sporů, tj. řešení pro klienta rychlejší, efektivnější a současně i finančně méně nákladné.

Právní služby jsou poskytovány v souladu s etickými pravidly advokátního stavu.


Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

© 2011 | Power by URS2